La Romanització

Nosaltres vam començar a ser romans quan els cartaginesos d’Hanníbal van arribar a la Península amb els elefants. Va ser llavors quan els romans es van interessar a donar-nos la seva llengua i cultura a canvi de nosaltres mateixos: i és que els romans ho volien tot. Però com ens vam romanitzar, quant va durar el procès i què va comportar? Què significa, en definitiva, Romanització.

De fet els romans, partint d’una regió molt petita, van construir l’imperi més extens en l’espai i en el temps. Gairebé tots els territoris d’Europa i molts d’Àsia i Àfrica van assolir algun grau de romanització, encara que no tots van assimilar la llengua llatina com a pròpia. D’alguna manera els romans van exportar arreu de l’Imperi els aspectes culturals que havien importat del territoris que havien “pacificat”: art, literatura, ciència, religió -especialment el cristianisme-, arquitectura, urbanisme, comunicacions… Qui no tingui quelcom de romà, doncs, que llenci la primera pedra.